054-7248448

מדידות

אצלנו תוכל לקבל שרותי מדידה מסוגים שונים:
1. מדידות פנים נטו- לצורכי תכנון מבנים, לצורכי ארנונה + חישוב שטחים מפורט. התוכנת תשורטט ותוגש בצורה מסודרת .
2. מדידות לצורכי רישוי עסקים - מצב קיים.
3. מדידות לצרכי ערעור מדידות ארנונה - נצמד לצו המיסים של העיריה/ המועצה.
4. מדידות חוץ למבנים.

המדידות הנ"ל אינן מדידות מצבייות של מודד מוסמך
אלא לשרותי משרד/תכנון ועיצוב/בדיקות ושימוש פנימי.

ניסיון של שנים רבות בתחום, עבודה עם ציוד חדשני ומדוייק.
אורית כהן אדריכלות הדמיות אדריכליות ורישוי עסקים